עברית   English    ∇  
«Ядро» בית תוכנה של אתרים חדשות МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

על יום
בשעות יום
online
על שבוע ועל החודש
אקספרס-אאודית
summary

שיעור אודיטוריה
ימים בשבוע
ימים בחודש
ההשוואה של אודיטורייות
כנס על משתמש
חזרות
סקר על משתמש
סקרים על כנס
משך הכנס

עמודים
קטלוגים
נקודת כניסה
נקודת יציאה
אפשרויות פניה
כותרות עמודים

sources
העברות מעמודים
העברות מעמודים
אתרים משערים
מעברים בפנים
מקטלוגים
social networks
ממערכת חיפוש
במשפטי חיפוש
search share

direct.yandex.ru
begun.ru
adwords

על הסתמכויות

demo
מדינות
מדינות(סקרים)
איזורים ברוסיה
איזור(סקרים)
providers
שפה
דפדפן
OS
רשות,היתר,אישור
כמות צבעים


שינוי תאור
יציאה


PDA עבור
סטטיסטיקה
 
סטטיסטיקה של אתר: mk
חתכים: amp zen smi2
מחודש ב 23 במרצ ב 23-59


  יום שבת, 23 במרצ 24 במרצ >>

דו"ח: שיעור הבקורים על היום לפי ימים  | לפי שבועות | לפי חודשים
  יום שבת, 23 במרצ יום שישי, 22 במרצ
12,087,420 ?
5,832,309 ?
4,135,757 ?
1,742,225 ?
34,953 ?
66,907 ?
21,708 ?
1.6 0
2.9 0

להראות ביינוני על 7 ימים
לסלק תרשים
להראות תבלת סימנים (csv | tsv)
הסתמכות לתרשים
[לקחת אישור]

בדו"ח הוצגו תוצאות כללייות של שיעור הביקורים באתר ביום.

סקרים: כמות טעינות עמודי אתר בסטטיסטיקה ביממה הוצג הפרש עם כמות סקרים אתמול באותה שעה.

מבקרים כמות מבקרים מיוחדים באתר .Cookies(במדויק כמות בראוזרים). ההשווה קורת בעזרת בסטטיסטיקה ביום הנוכחי הוצג הפרש עם כמות המבראים אתמול באותה שעה. כנס סידרה מסקריםשונים ממבקר אחד, שבין סקרים קרובים צריך שיעבור לא יותר מ 15 דקות.

: חוסטים -כתובות מיוחדות. כמה מחשבים עםIPכמות סרבר אחד נחשבים כמו חוסט אחד.

: טעינות טעינות חוזרות בעמוד אחד של אותו מבקר במשך שניה אחת. למרות זאת טעינות נכללות ל"סקרים" כמות גדולכ של טעינות (10% מכמות כללי של סקרים) אומר שבעמודים.

Cookies סקרים בלי : כמות סקרים בראוזרים, לא תומכים סקרים בלי . גם כמו בטעינות , .Cookies קבלת נכחחות בכמות כללית סקרים. בדרך כלל זה Cookies בערך 2-5% מכמות כללית של סקרים.

online בממוצע : ממוצע ביום כמות מבקרים על 15 דקות.

online בממוצע פעלים : ביום כמות מבקרים על 15 דקות, ממוצע .שסקרו יותר מעמוד אחד

משך ממוצע: משך ממוצע של כנסים בדקות. משך הכנס: הפסקת זמן בין ראשון ואחרון הסקרים. משך הכנס מסקר אחד שווה אפס.

סקרים למבקר : כמות ממוצע של סקרים, שעושה מבקר אחד. סופרים הפרש מכמות כללית של סקרים וסקרים , מחולק לכמות מבקרים מיוחדום. Cookiesבלי


שימו לב, שמונה סופר ביקורים רק בעמודים שהוא נקבע בהם. לסטטיסטיקה יותר מאלה ממליצים קוד מונה לכל עמודי אתר. להכניס

מונה סופר ביקורים רק באתר שהוא נרשם. אם לאתר יש כתובות נוספות (מראות) , צריך לציין אותם בשדה "סינונימים" בהרשמה או ב בעמוד שינוי איתור

אם אתם רוצים לספור שיעור ביקורים של אתרים . אישור על ביקורים בקבוצת האתר שונים,נא לקרוא

לבעל האתר:   לשנות איתור האתר   -קוד מונהhtml   יציאה

 
הרשמה

סטטיסטיקה של אתר:

 
?שכחתם סיסמה


Служба поддержки: counter@corp.liveinternet.ru размещение рекламы