עברית   English    ∇  
«Ядро» בית תוכנה של אתרים חדשות МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

על יום
בשעות יום
online
על שבוע ועל החודש
אקספרס-אאודית
summary

שיעור אודיטוריה
ימים בשבוע
ימים בחודש
ההשוואה של אודיטורייות
כנס על משתמש
חזרות
סקר על משתמש
סקרים על כנס
משך הכנס

עמודים
קטלוגים
נקודת כניסה
נקודת יציאה
אפשרויות פניה
כותרות עמודים

sources
העברות מעמודים
העברות מעמודים
אתרים משערים
מעברים בפנים
מקטלוגים
social networks
ממערכת חיפוש
במשפטי חיפוש
search share

direct.yandex.ru
begun.ru
adwords

על הסתמכויות

demo
מדינות
מדינות(סקרים)
איזורים ברוסיה
איזור(סקרים)
providers
שפה
דפדפן
OS
רשות,היתר,אישור
כמות צבעים


שינוי תאור
יציאה


PDA עבור
סטטיסטיקה
 
סטטיסטיקה של אתר: mk
חתכים: amp zen smi2
מחודש ב 30 באפריל ב 23-59


<< מרצ 19 אפריל . שנת 2019 מאי 19 >>

דו"ח: שיעור של אודיטוריה לפי ימים | לפי שבועות | לפי חודשים
משמעו"ות:
ביום אמצעי
אפריל . שנת 2019 מרצ . שנת 2019
38,612,886 35,841,461
13,272,334 13,188,029
2,700,324 2,802,231
840,191 857,310
42,097 47,898
923,920 904,025
246,875 240,113
3,563,754 3,312,008

לסלק תרשים
להראות תבלת סימנים (csv | tsv)
הסתמכות לתרשים
[לקחת אישור]

בדו"ח מופיע שיעור של קבוצת האתר לתקופות שונות ושיעור בחירות אחרות מכל קבוצת האתר

דו"ח מתחדש פעם ביום לקראת לילה

כמות מבקרים מיוחדים על 31 ימים האחרונים :מבקרים על 31 יום

כמות מבקרים מיוחצים על 7 ימים האחרונים :מבקריפ על 7 ימים

כמות מבקרים מיוחצם על יום 1 :מבקרים על יום 1

מבקרים, שבראשונה נכנסו לאתר ביום זה או לא היו באתר במשך 31 יום :חדשים

מבקרים, שבמשך 7 ימים אחרונים נכנסים לאתר בל יום :פעלים

מבקרים, שבמשך 31 יום נכנסים לאתר לא פחות מפעם אחת בשבוע :גרעין

מבקרים, שבמשך צמודשים האחרונם (91 יום) נכנסים לאתר לא :תכופים פחות מפעם אחת בשבוע.

מבקרים של 4 חרדשים (122 ימים) נכנסים לאתר לא פחות מפעם בחודש :קבועים

לאתר שלכם נתונים האלה יכולים לא להופיע, זאת אומרת שעבר עוד מעט זמן אחרי ההרשמה. יכולים «פעלים» רואים שמבקרים - «גרעין» להופיע בעוד 7 ימים אחרי הרשמה, - «קבועים» - דרך צחודשים, «תכופים»דרך 31 יום, דרך 4 חודשים

לבעל האתר:   לשנות איתור האתר   -קוד מונהhtml   יציאה

 
הרשמה

סטטיסטיקה של אתר:

 
?שכחתם סיסמה


Служба поддержки: counter-he@corp.liveinternet.ru размещение рекламы