עברית   English    ∇  
«Ядро» בית תוכנה של אתרים -קוד של המונהHTML קבלת

תבחרוּ סוג המונה
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר
שיעור: 88x31.

במונה מופיעה כמות סקרים על 24 שעות,
כמות מבקרים על 24 שעות וכמות מבקרים על היום (מחצות של זמן במוסקבה)
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר

שיעור: 88x15.
במונים מופיעה כמות מבקרים על היום.
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


שיעור: 31x31.
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


שיעור: 88x120.
במונים מופיעה כמות מבקרים וסקרים.
 
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


חידוש סיפרות במונים:

    פעם ביום, קרוב לחצות :ו-7 ימים על 31
    פעך ב-15 דקות :שעות 24 על
    פעם בדקה :על היום
    פעם בדקה : "על הקי"

LiveInternet מצרף גם מונה ולוגוטיפים

.LiveInternet , ואיר – לוגוטיפים 1x1 מידע GIF אחד מהם מונה (שקוּף זה מאפשר לכם להכנים קוד מונה סמוּי בהתחלת עמוד, ולוגוטיפים – שם, איפה נותן עיצוב ותוכן עמוד code_oneline = –קוד בשורה אחתhtml למשוך

amp_desc


אם להפעיל את האופציה, אז תתאסף סטטיסטיקה בכותרות עמודי שלכם -קוד עמודי שלכם, או יכולים להחליף html ב-<title> (שכתוב ת- שנוחה עמודי שלכם, או יכולים להחליף בעצמם בקוד המונה document.title.substring(0,80) לכותרת שנוחה לנוּ. אם בכותרות עמודים נמצאים לא קצרים תשנו מילים, יתור העמוד (מה שצריך להיות, בבקשה לא להפעיל את האופציה.

Служба поддержки: counter@corp.liveinternet.ru размещение рекламы